El web no està optimitzat per IExplorer, és millor utilitzar Mozilla Firefox o Chrome

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, li informem que les seves dades personals proporcionades són confidencials i es gestionaran per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat amb Domicili: Pl. Ajuntament, 08830 Sant Boi de Llobregat (Telèfon: 93 635 12 00) amb NIF P0819900B

Les seves dades personals proporcionades només s’utilitzaran amb la finalitat d’optimitzar els serveis que contracti i agilitzar la seva gestió, així com proporcionar-li informació referent als nostres serveis, llevat manifestació en contra. Aquesta finalitat és la base jurídica del tractament de les dades d’acord amb el que estableix l’article 6.1.a) i 6.1.b) del Reglament i alhora és la garantia d’un millor servei.

Ο Marcant la casella, no autoritza a que les seves dades puguin ser utilitzades, per via electrònica, whatsapp, sms o postal, per proporcionar-li informació sobre els nostres serveis.

Les seves dades personals seran gestionades per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat mentre vostè no retiri expressament el seu consentiment enviant un missatge electrònic a l’adreça dpd@santboi.cat.. Així mateix vostè podrà exercir els drets respecte les seves dades personals proporcionades recollits en els articles 13 a 22 del Reglament, com són el dret d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació del tractament, de portabilitat o d’oposició sol·licitant-ho a la mateixa adreça de correu electrònic. També disposa vostè del dret de presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.
Degut a les característiques pròpies de l’activitat i els serveis que presta l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i per al perfecte desenvolupament i consecució dels objectius pot ser necessària la cessió de dades personals. Aquestes cessions o transferències de dades personals poden dirigir-se a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. En forma part o a tercers directament relacionats, essent requisit imprescindible per a poder prestar el servei sol·licitat. La cessió de dades de caràcter personal a aquestes entitats té com a finalitat exclusiva la correcta prestació dels serveis . 
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. demana el consentiment al client per a poder publicar imatges i/o vídeos captades al centre on vostè pugui esta identificable per penjar-les a la pàgina web corporativa, al nostre perfil corporatiu de Facebook o per realitzar publicitat corporativa (per exemple díptics o tríptics).

NORMATIVA GENERAL PER A L’ACCÉS I ÚS DE LA PISCINA DE LA MUNTANYETA:
 
- Les entrades familiars hauran d’acreditar-se documentalment a l’hora de recollir les polseres a la recepció de la piscina.
 
- Les persones menors de 14 anys, hauran d’estar acompanyades en tot moment per una persona adulta que es responsabilitzarà del seu comportament. En cas contrari no podran accedir.
 
- Està prohibit fumar en tot el recinte de la piscina. Excepcionalment es permès en les zones habilitades, respectant les distàncies de seguretat entre persones.
 
- Ús de la mascareta. És obligatori en tots els espais interiors (vestuaris, recepció, passadissos, bar...) i també els exteriors quan no es pugui respectar la distància mínima entre persones d’1,5 metres (a excepció de les persones convivents).
 
- Cal respectar la distància mínima d’1,5 metres entre les persones usuàries en tots els espais (gespa, aigua, platja, bar, zona de picnic, vestuaris..)
 
- Ús obligatori de les polseres. Totes les persones majors de 3 anys, han de portar obligatòriament la polsera identificativa de l’accés durant tota l’estada a la piscina. El fet de no portar-la pot ser motiu d’expulsió de la piscina per no estar acreditat el pagament de l’accés.
 
- Ús de parasols personals. Únicament està permès per a aquelles persones que tinguin nadons.
 
- Menjar i beure. Únicament està permès a les zones habilitades (picnic i taules del bar). No es podrà fer a la resta de zones de la piscina.
 
- Envasos de vidre. Està totalment prohibit entrar i utilitzar envasos i objectes de vidre en tot el recinte de la piscina.
 
- Begudes alcohòliques. Està prohibit l’entrada i el consum de begudes alcohòliques que superin el 7% de graduació.
 
- Respectar les normes i indicacions del personal de la piscina. Accedir a la piscina obliga el compliment de totes i cadascuna de les normes establertes, així com les indicacions que facin les persones empleades a la piscina per garantir-les. L’incompliment reiterat serà motiu d'expulsió del recinte, sense poder reclamar devolució de la tarifa de l’entrada.
 
- Ús de la zona de picnic. Les persones que vulguin utilitzar aquestes taules, podran fer-ho lliurement a excepció de l’horari entre les 12:45 i les 16:30 hores que, obligatòriament, s’hauran de reservar prèviament al bar de la piscina. Les reserves seran per un període de temps limitat a 45’ per així permetre l’ús del major nombre de persones usuàries. Cal ser respectuós amb el temps assignat.
El número màxim de persones per taules és de 6, sempre i quan siguin convivents. En cas contrari el màxim serà de 4 persones per les mesures covid-19.
Una vegada utilitzades les taules, s’hauran de deixar netes de restes, per a facilitar l’ús posterior d’altres persones.
En cas de vent superior als 30 km per hora, els parasols s’hauran de plegar per evitar un accident. El personal de la instal·lació avisarà quan es donin aquestes circumstàncies.

Aquesta web utilitza 'cookies' pròpies i de tercers per oferir una millor experiència i servei. Al navegar o utilitzar els notres serveis, acceptes l'ús que fem de les 'cookies'. De totes maneres, pots canviar la configuració de 'cookies' en qualsevol moment.  [ més Informació ]